• Mã số: NV37955
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: VO DA I CHUNG, NGUYE N THI THU PHUONG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Liên Khương (DLI) Đà Lạt
  • Nơi đến: Phú Bài (HUI) Huế
  • Ngày đi: 09/08/2016 19:00
  • Giá vé: 500.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0905396665
  • Email:
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top