• Mã số: NV37446
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: FOREIGNER S NAME (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Auckland
  • Nơi đến: Melbourne-SIG-HCM
  • Ngày đi: 23/07/2016 11:20
  • Giá vé: 6.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0971154861
  • Email:
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top