• Mã số: NV37414
  • Loại vé: AirAsia rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN QUANG ANH (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Bangkok
  • Nơi đến: Hanoi
  • Ngày đi: 13/09/2016 06:00
  • Giá vé: 700.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01664405986
  • Email:
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top