• Mã số: NV36411
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: PHAM MANH CUONG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Phú Bài (HUI) Huế
  • Nơi đến: Hà Nội
  • Ngày đi: 22/06/2016 18:40
  • Giá vé: Thỏa thuận
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0912420686
  • Email:
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top