• Mã số: NV36074
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THI TRANG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nha Trang (NHA) Khánh Hòa
  • Nơi đến: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Ngày đi: 25/11/2016 07:00
  • Giá vé: 200.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0975318597
  • Email:
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top