• Mã số: NV35998
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: DOI TEN DUOC (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nghệ An (VII) Vinh
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 08/05/2016 12:05
  • Giá vé: 1 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01649731079
  • Email:
  • Ghi chú: Fix nhanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top