• Mã số: NV35472
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: DANG THI THANH THU, KIEU TUAN LONG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Phú Bài (HUI) Huế
  • Nơi đến: Nha Trang (NHA) Khánh Hòa
  • Ngày đi: 07/05/2016 09:05
  • Giá vé: 550.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 01656085038
  • Email:
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top