• Mã số: NV33767
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THI MIEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 08/03/2016 12:30
  • Giá vé: 883.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01689979063
  • Email:
  • Ghi chú: PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG BÊN BÁN CHỊU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top