• Mã số: NV32940
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: LE THI LIEU (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 03/02/2016 12:00
  • Giá vé: 3.550.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0947889223
  • Email:
  • Ghi chú: Liên lạc 0947889223

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top