• Mã số: NV32181
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: CO THE DOI TEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 07/02/2016 10:15
  • Giá vé: 3.600.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0902360120
  • Email:
  • Ghi chú: Hanh ly 20kg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top