• Mã số: NV32127
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: CO THE DOI TEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nghệ An (VII) Vinh
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 14/02/2016 00:00
  • Giá vé: 3.850.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01693233077
  • Email:
  • Ghi chú: FACEBOOK : https://www.facebook.com/sieunhan.em.7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top