• Mã số: NV31629
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: HOANG HUU HIEN, NGUYEN DUY HUNG, HOANG VAN TUNG, PHAM VAN THU, NGUYEN HUY PHU, PHAM MANH DUNG, TRAN VAN TRANG, PHUONG THI TO NGUYEN, LE QUANG HUNG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 09/01/2016 20:30
  • Giá vé: Thỏa thuận
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0919988036
  • Email:
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top