• Mã số: NV29570
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: TRAN DO PHUONG QUYNH (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Nơi đến: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Ngày đi: 03/10/2015 08:00
  • Giá vé: 400.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0904978912
  • Email: pooh78912@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top