• Mã số: NV29207
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN THI HOA (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 17/11/2015 06:00
  • Giá vé: 600 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 09068484
  • Email: vuthoan@cana.vn
  • Ghi chú: Da bao gom hanh ly 20 ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top