• Mã số: NV28766
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN TRONG CUONG, TRAN THI THAO BE TRAI NGUYEN TRONG HOANG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nghệ An (VII) Vinh
  • Ngày đi: 05/02/2016 16:35
  • Giá vé: 1 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01649731079
  • Email: tvh.vcu@gmail.com
  • Ghi chú: Vé giai đoạn tết VNA; nhượng trùng tên hoặc sai, thêm vài ký tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top