• Mã số: NV28616
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN THI THUY (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nghệ An (VII) Vinh
  • Ngày đi: 28/09/2015 06:30
  • Giá vé: 500.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0979671365
  • Email: ruanshichui@gmail.com
  • Ghi chú: BAO GỒM 20KG HÀNH LÝ KÝ GỬI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top