• Mã số: NV28431
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THANH CUONG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 06/08/2015 18:00
  • Giá vé: 750.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0973782961
  • Email: thanhcuongx2008@gmail.com
  • Ghi chú: Có thể fix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top ');}}