• Mã số: NV27975
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: T, EST, SS (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Nơi đến: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Ngày đi: 18/07/2015 00:00
  • Giá vé: 1.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 1234567890
  • Email: ss@gmail.com
  • Ghi chú: Fdd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top