• Mã số: NV27914
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: HOANG THI YEN, LE VAN KINH, LE THI THU THAO, LE HOANG AN, LE THI NGOC TRAM (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 29/07/2015 01:45
  • Giá vé: 800.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0979173777
  • Email: hoangoanh1906@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top ');}}