• Mã số: NV27298
  • Loại vé: VietJetAir rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN NHAM TRUNG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nghệ An (VII) Vinh
  • Nơi đến: Liên Khương (DLI) Đà Lạt
  • Ngày đi: 15/09/2015 07:45
  • Giá vé: 440.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0915521525
  • Email: trucnq81@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top ');}}