• Mã số: NV25545
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: FGFGFGFGFGF (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 24/06/2015 00:00
  • Giá vé: 654.656.565.656 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 656546
  • Email: ytfhfghgngh@gfghf.com
  • Ghi chú: Fdfdgdfgd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top