• Mã số: NV24940
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: TO NGOC PHUONG, BUI DUC NAM (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Cam Ranh - Khánh Hòa (CXR) Nha Trang
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 02/06/2015 07:15
  • Giá vé: 1.100.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0976933443
  • Email: booker1@ahotua.vn
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top