• Mã số: NV24561
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: PHAM ANH VU (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Nơi đến: QUI NHON
  • Ngày đi: 05/05/2015 06:00
  • Giá vé: 1.170.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0996900888
  • Email: thuy1009vn@yahoo.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top