• Mã số: NV24446
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: VINH (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: sgn
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 26/04/2015 17:35
  • Giá vé: 663.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0967711911
  • Email: truongvinh5c4@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top