• Mã số: NV23389
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: TRAN NGUYEN ANH THU, YANG TI KAI (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Liên Khương (DLI) Đà Lạt
  • Nơi đến: VINH
  • Ngày đi: 30/04/2015 10:05
  • Giá vé: 2.500.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01238983000
  • Email: anhthutn29@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top