• Mã số: NV22960
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN NGOC TU, NGUYEN VAN TUAN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 12/03/2015 18:20
  • Giá vé: 1.850.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01205469700
  • Email: anhanhung@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top