• Mã số: NV22893
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN THI CAM NHUNG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: QUY NHƠN
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 13/03/2015 13:45
  • Giá vé: 600.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0932628179
  • Email: nhungnguyensiberia87@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top