• Mã số: NV22857
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: HOANG NGOC TIEN (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nghệ An (VII) Vinh
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 08/03/2015 12:00
  • Giá vé: 2.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01699492454
  • Email: dangtu.wru16@gmail.com
  • Ghi chú: Vé đã bao gồm đổi tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top