• Mã số: NV22752
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: PHAM THI VAN ANH (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Nơi đến: BMT
  • Ngày đi: 24/03/2015 09:00
  • Giá vé: 300.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0904688234
  • Email: vananh89.hp@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top