• Mã số: NV22648
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: MAI THI PHUONG THAO, NGO THI HUYEN THANH, LY MINH TRANG, LE THI NGOC CHAU (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 27/04/2015 00:00
  • Giá vé: 1.748.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0839778978
  • Email: sale05@miatrading.com.vn
  • Ghi chú: Sẽ cung cấp code vé sau khi hai bên đồng ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top