• Mã số: NV22491
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN SI DUONG, NGUYEN DUC LONG, NGUYEN DUC THAI (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 22/02/2015 19:45
  • Giá vé: 5.500.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0946860668
  • Email: anvienphuc199@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top