• Mã số: NV22484
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: TRAN NGOC TRAM (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 24/02/2015 12:20
  • Giá vé: 2.200.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01228779516
  • Email: chumynna@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top