• Mã số: NV22343
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: DOI TEN CHO KHACH BAY (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 22/02/2015 11:45
  • Giá vé: 2.700.000 VNĐ
  •   Vé đã được BayNhé kiểm tra, xác nhận là đúng.
  • SĐT: 0972628021
  • Email: mail@datvevn.com
  • Ghi chú: Mình có 5 vé cần nhượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top