• Mã số: NV22201
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: NGUYEN HOANG MINH (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nghệ An (VII) Vinh
  • Ngày đi: 17/02/2015 15:15
  • Giá vé: 3.500.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0908250691
  • Email: bp.nguyenhoangminh@gmail.com
  • Ghi chú: Ve bao gom phi doi ten

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top