• Mã số: NV22024
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: TRUONG CONG HUE (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 15/02/2015 00:00
  • Giá vé: 3.200.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01676451645
  • Email: nguyenvuconghau@yahoo.com.vn
  • Ghi chú: PHI DOI TEN BEN BAN CHIU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top ');}}