• Mã số: NV21980
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: TRUONG CONG HUE (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 15/02/2015 00:00
  • Giá vé: 3.204.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01676451645
  • Email: nguyenvuconghau@yahoo.com.vn
  • Ghi chú: PHÍ SANG TÊN BÊN BÁN CHỊU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top