• Mã số: NV21883
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: THUY, VU, TIEN, THI (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 30/01/2015 22:25
  • Giá vé: 500.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 01287696871
  • Email: dung07cntt2@gmail.com
  • Ghi chú: Gia ve 500,000 VND/1 ve, chua bao gom phi doi ten. Minh co 4 ve cung gio bay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top