• Mã số: NV21849
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: CO THE DOI TEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Ngày đi: 08/02/2015 16:15
  • Giá vé: 1.500.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01217810115
  • Email: tranglib@gmail.com
  • Ghi chú: Minh ban 2 ve ngoi gan nhau, 1 trong 2 ve co hanh ly 20 kg.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top