• Mã số: NV21768
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: TRAN VAN BAO (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 04/02/2015 21:25
  • Giá vé: 1.400.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 918597878
  • Email: thanhbinhbd@yahoo.com
  • Ghi chú: 1tr400/1ng /1 chieu, tang 15ki hanh ly, ko bao doi ten, ve he thong 1tr9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top