• Mã số: NV21695
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: PHAN XUAN DUNG, NGUYEN VU THUY VAN, PHAN XUAN HUYEN, PHAN XUAN NGHI (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 14/02/2015 19:15
  • Giá vé: 9.576.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0908186561
  • Email: xdung1971@yahoo.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top