• Mã số: NV21490
 • Loại vé: VietJetAir thường
 • Tên hành khách: TEN BAT KY (có thể đổi tên)
 • Nơi đi: BAT KY
 • Nơi đến: BAT KY
 •   Vé khứ hồi
 • Ngày đi: 10/02/2015 00:00
 • Ngày về: 26/02/2015 00:00
 • Giá vé: 4.000.000 VNĐ
 •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
 • SĐT: 0902987359
 • Email: hoanguyen033@gmail.com
 • Ghi chú: SO LUONG VE: 10VE BAT KY CHANG NAO TREN VIETJET, ------DI <= 10/02/15(22 TET), VE >=26/02/15(8 TET) ------GIO GIAC BAT KY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top