• Mã số: NV21299
  • Loại vé: phổ thông
  • Tên hành khách: CHO VE (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: QUYNHON-SG
  • Nơi đến: SG-PQuoc
  • Ngày đi: 12/01/2015 00:00
  • Giá vé: Thỏa thuận
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01284237349
  • Email: tranhat9@gmail.com
  • Ghi chú: Chỉ cần tốn phí đổi tên. vé của VN.2 chặng cùng ngày có thể lấy 1 trong 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top