• Mã số: NV21242
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: NGUYEN VAN QUAN, NGUYEN VAN LAM, NGUYEN THI CHINH (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Ngày đi: 06/02/2015 13:00
  • Giá vé: 2.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0976199454
  • Email: vanquan2107@gmail.com
  • Ghi chú: Tot nhat cho ai lay ca 3 ve da bao gồm phi doi tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top