• Mã số: NV21134
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN THI HONG NHUNG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nghệ An (VII) Vinh
  • Ngày đi: 02/02/2015 19:00
  • Giá vé: 1.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0982722810
  • Email: hongnhung1028@gmail.com
  • Ghi chú: đã giảm 800k

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top