• Mã số: NV20074
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: BUI THI THUONG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nghệ An (VII) Vinh
  • Ngày đi: 10/02/2015 17:00
  • Giá vé: 1.800.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0987390577
  • Email: hathuongliver@gmail.com
  • Ghi chú: Https://www.virtuallythere.com/new/eticket.html?pnr=N4XNBFFL0PXG&pcc=IRU&language=17&name=BUI&host=VN&ETNBR1=7382147733974&ETSTC1=&ETDTE1=21MAR14&ETISS1=IZV4RIM&ETTOT=1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top