• Mã số: NV19936
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: TEN NAO CUNG DUOC (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 25/01/2015 11:00
  • Giá vé: 400.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0947462462
  • Email: nhidong80@gmail.com
  • Ghi chú: Có thể giao dịch nhờ LeHieu bảo đảm nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top