• Mã số: NV19815
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: DOAN VAN BINH (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nghệ An (VII) Vinh
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 25/01/2015 18:45
  • Giá vé: 400.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0919810444
  • Email: forever_onlylove_0708@yahoo.com.vn
  • Ghi chú: SE FIX NUA CHO B NAO MUN MUA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top