• Mã số: NV19152
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: VU VAN BON (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 26/11/2014 12:45
  • Giá vé: 150.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0978488260
  • Email: vuvhien@gmail.com
  • Ghi chú: Liên hệ qua email hoặc SMS cũng được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top