• Mã số: NV18734
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN VAN LUU (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 07/12/2014 10:00
  • Giá vé: 200.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0906548012
  • Email: constant.mta@gmail.com
  • Ghi chú: Mình có cả vé tên Lê Tiến Tám đi ngày 12h45 ngày 03/12 và vế như Nguyễn Văn Lưu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top ');}}