• Mã số: NV18328
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN THI THU PHUONG, NGUYEN THI YEN, NGUYEN THI THANH HA (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 09/02/2015 00:00
  • Giá vé: 250.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0963219398
  • Email: dichthuatkns@gmail.com
  • Ghi chú: Các bạn vào fanpage để nắm rõ thông tin nhé https://www.facebook.com/pages/KNS-VN-D%E1%BB%8BchC%C3%B4ng-ch%E1%BB%A9ng-chuy%C3%AAn-nghi%E1%BB%87p/731361176878093?ref=hl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top